<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

روایت غم انگیز فاطمه ملکی از محمد نوری زاد

روایت غم انگیز فاطمه ملکی از محمد نوری زاد نقطه مشترک اغلب زندانیان سیاسی_امنیتی روایت هایی از شکنجه، عدم دریافت خدمات پزشکی، آزار و اذیت، اعتصاب غذا و این قبیل موارد را شامل می شود. زندانیان سیاسی برخلاف زندانیان عادی در طول دوران محکومیت با جنجال آفرینی درصدد جلب توجه هستند، مرور اخبار مربوط به زندانیان سیاسی_امنیتی که در چند سال اخیر نام آنها را بارها شنیده ایم

به گزارش ماهستیم؛ نقطه مشترک اغلب زندانیان سیاسی_امنیتی روایت هایی از شکنجه، عدم دریافت خدمات پزشکی، آزار و اذیت، اعتصاب غذا و این قبیل موارد را شامل می شود. زندانیان سیاسی برخلاف زندانیان عادی در طول دوران محکومیت با جنجال آفرینی درصدد جلب توجه هستند، مرور اخبار مربوط به زندانیان سیاسی_امنیتی که در چند سال اخیر نام آنها را بارها شنیده ایم گویا این واقعیت است.

 

محمد نوری زاد و نرگس محمدی از جمله افرادی اند که هویت شان را به عنوان یک فعال سیاسی، مدیون رسانه های ارتباط جمعی هستند، روایت هایی که تاریخ مصرف آن لحظه ای بوده و به همین خاطر خوراک خبری خوبی برای رسانه های معاند در هجمه علیه جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. مصاحبه فاطمه ملکی [همسر محمد نوری زاد] با رایو زمانه مصداق بارز این مهم است.

 

در طول مصاحبه فاطمه ملکی با رادیو زمانه مطالبی درباره محمد نوری زاد مطرح می شود که در مغایرت با اصل داستان است، همسر محمد نوری زاد پیشتر گفته بود حدود پنج ماه از وضعیت همسرش بی اطلاع است!

 

فاطمه ملکی در مصاحبه با رادیو زمانه می گوید: « همسرم در این چند ماه در بازداشت موقت بوده است! چند روزی در انفرادی بودند که بعد از آن به سلول افراد عادی منتقل شدند. الان هم در یک اتاقی زندانی هستند که وضعیت و شریط مناسبی ندارد چون دیوارهای بلندی دارد و به لحاظ هواخوری برای ایشان ایجاد مشکل کرده! همسرم در اعتراض به شرایط زندان وعده های غذایی را کم کرده و به ملاقات هم نمی آید». برای پنج ماه در یک اتاق زندانی اند».

 

مجری رادیو زمانه در ادامه از همسر محمد نوری زاد درباره شکنجه سوال می کند که فاطمه ملکی می گوید: « ... چه شکنجه ای بالاتر از اینکه پنج ماه در یک اتاق زندانی باشی!». [1]

 

برخلاف اظهارات فاطمه ملکی باید گفت که محمد نوری زاد هم اکنون در زندان مرکزی مشهد به مانند دیگر زندانیان سیاسی_امنیتی در بند جداگانه نگهداری می شود، با اینکه فاطمه ملکی از حبس همسرش در اتاق خالی سخن می گوید اما مسئولان زندان برای آسایش خاطر نوری زاد وسایل خطاطی در اختیار او قرار داده اند!  گفتنی است زمان رسیدگی به پرونده نوری زاد به دلیل اینکه یک پرونده دیگر در دادگستری گرگان درباره او در نوبت رسیدگی قرار دارد، اندکی به تاخیر افتاده است.


داستان ها و روایت های غم انگیز از شرایط و وضعیت زندانیان سیاسی_امنیتی همچنان که گفته شد با هدف تحریف و تهییج افکار عمومی منتشر می شود. اغلب زندانیان به دنبال گذراندن دوران محکومیت به دور از هر حاشیه و جنجال هستند اما درباره برخی افراد نظیر محمد نوری زاد [2] یا نرگس محمدی اوضاع متفاوت است./تمام

[1] علیرغم برخورد توام با احترام چنین سیاه نمایی می کنند، تصور کنید اگر توهین یا شکنجه ای در کار بود چه مطالبی را علیه نظام منتشر می کردند!


[2] محمد نوری زاد با انتقاد از زندانیان زندان گرگان می گوید: « ... من بارها به آنها گفتم که چرا خودتان را رسانه ای نمی کنید و نمی گذارید که دنیا درباره شما بداند، آنها در پاسخ می گویند که می خواهند طول دوران محکومیت خود را بدون حاشیه و جنجال تمام کنند!».