<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

تاریخ ثبت: 1397/03/03 22:46

تبادل نظر آنلاین

ثبت

نصیحت جالب محمد نوری زاد به خاتمی و حامیان فتنه

نصیحت جالب محمد نوری زاد به خاتمی و حامیان فتنه محمد نوری زاد از آن جمله افرادی است که برای مطرح شدن در عرصه سیاسی و رسانه ای دست به هر کاری می زند، او پیشتر از مسلمانان خواسته بود تا در مقابل بهائیان تعظیم کرده و پای آنها را به نشانه شرمساری بوسه زنند. کارهای عجیب و غریب نوری زاد گویا تمامی ندارد! این روزها که حامیان فتنه 88 و طرفداران خاتمی در فضای مجازی به دنبال هیاهو و جنجال آفرینی هستند، محمد نوری زاد از محمد خاتمی و سایر هم پیمانان او خواسته است تا ...

به گزارش ماهستیم؛ محمد نوری زاد از آن جمله افرادی است که برای مطرح شدن در عرصه سیاسی و رسانه ای دست به هر کاری می زند، او پیشتر از مسلمانان خواسته بود تا در مقابل بهائیان تعظیم کرده و پای آنها را به نشانه شرمساری بوسه زنند، نوری زاد حتی در ماجرای منع ورود ایرانی ها به خاک ایالات متحده آمریکا از عموم ایرانیان درخواست کرد تا در مقابل یک قاضی زن آمریکایی [که اجازه موقت سکونت صادر کرده بود] زانو زده و او را سجده کنند! [1]

 

کارهای عجیب و غریب نوری زاد گویا تمامی ندارد! این روزها که حامیان فتنه 88 و طرفداران خاتمی در فضای مجازی به دنبال هیاهو و جنجال آفرینی هستند، محمد نوری زاد از محمد خاتمی و هم پیمانان او خواسته است تا دسته جمعی به زندان مراجعه کرده و درخواست زندانی شدن کنند! 

 

محمد نوری زاد در یادداشتی با عنوان «آقای خاتمی، از دراویش مان بیاموزیم» می نویسد: چندی پیش عده ای از دراویش فهیم ما، ساک به دست به دم در زندان اوین می روند و می گویند یا تکلیف دوستان ما را روشن کنید یا ما را به زندان بیاندازید! آقای خاتمی و هم پیمانان وی اگر از زندان رفتن مهراسند و از آن استقبال کنند، بزرگترین کار را می کنند».

 

محمد نوری زاد در ادامه می افزاید: « این همان راهکاری است که من بارها برای برون رفت پیشنهاد داده ام. ولی در این راه ابتدا باید بزرگان و معترضان و فعالان نامدار سیاسی پیش قدم شوند. من به سلامت و نتایج حتمی و درخشان این راهکار ایمان دارم».

 

اظهارات نوری زاد از جانب بسیاری از چهره های سیاسی و حامیان فتنه بی اهمیت شمرده می شود، حتی دوست سابق وی یعنی مهدی خزعلی نیز از او کناره گرفته و ترجیح می دهد به تنهایی فعالیت های خود را ادامه دهد./تمام

[1] محمد نوری زاد از مسلمانان خواست در مقابل این زن زانو زده و او را سجده کنند _ اینجا