<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

انتقام سخت سلطنت طلب ها از مجری شبکه نجات +فیلم

انتقام سخت سلطنت طلب ها از مجری شبکه نجات +فیلم اپوزسیون در طول چهل سال گذشته همواره در مبارزه سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران، شعار آزادی خواهی سر داده است، با این حال هنوز تاب کوچک ترین انتقاد را ندارد! صرف نظر از برخورد جنون آمیز سازمان مجاهدین خلق یا همان سازمان تروریستی منافقین در برخورد با عناصر مخالف باید به سلطنت طلبان نیز اشاره کرد. برای مثال کافی است به نوع برخورد سلطنت طلب ها با مجری شبکه نجات اشاره کنیم؛ رضا صفا چندی پیش ...

به گزارش ماهستیم؛ اپوزسیون در طول چهل سال گذشته همواره در مبارزه سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران، شعار آزادی خواهی سر داده است، با این حال هنوز تاب کوچک ترین انتقاد را ندارد! صرف نظر از برخورد جنون آمیز سازمان مجاهدین خلق یا همان سازمان تروریستی منافقین در برخورد با عناصر مخالف باید به سلطنت طلبان نیز اشاره کرد.

 

رضا پهلوی به عنوان سرکرده سلطنت طلبان در خارج از کشور با شعار آزادی خواهی و ژست دموکراسی، خواهان براندازی جمهوری اسلامی ایران است، او در طول سال های گذشته با سوء استفاده از موقعیت های بوجود آمده به دنبال براندازی نظام بوده است، از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ اما فعالیت ها و اقدامات رضا پهلوی برای براندازی شدت گرفته است!

 

رضا پهلوی مدعی آزادی خواهی و دموکراسی است اما واقعیت برخلاف این است.

 

برای مثال کافی است به نوع برخورد سلطنت طلب ها با مجری شبکه نجات [شبکه تلویزیونی مروج دین مسیحیت] اشاره کنیم؛ رضا صفا چندی پیش در یکی از برنامه های تلویزیونی درباره لقب شاهنشاه مطلبی گفته بود که گویا چندان به مزاق سلطنت طلبان آزادی خواه خوش نیامده است!

 

رضا صفا، مجری شبکه نجات درباره لقب شاهنشاهی گفته بود: « محمدرضا پهلوی برای خود لقب شاهنشاه برگزیده بود یعنی شاه شاهان، این لقبی است برای عیسی مسیح، چطور شما جرات کردید که این لقب را از جانب خدا بردارید و برای خود استفاده کنید. ببینید چه غرور و ابهت و ... داشت اما بوسیله یک مرد [امام خمینی] که در خانه کوچکی خارج از پاریس زندگی می کرد همه اینها از او [شاه] گرفته شد. این خداست که این کار را می کند چون از لحاظ انسانی غیرقابل ممکن است!».

 پس از اظهارنظر «رضا صفا»، مجری شبکه تلویزیونی نجات، سلطنت طلبان به فحاشی گسترده علیه وی پرداختند و حتی او را تهدید به قتل کردند! رضا صفا پس از هجمه سنگین سلطنت ها علیه خود، با ابراز نگرانی و تاسف درباره سلطنت طلبان گفت: « من یک جمله گفتم که لقب شاهنشاه مختص به خداست و هیچ شاهی روی زمین خودش را شاهنشاه خطاب نکرده است الا شاه ایران! بعد شما ببینید که چه فحش هایی به من دادند به خاطر این یک جمله! اینها همان دوستان آزادی خواه هستند ولی اصلا نمی دانند که آزادی یعنی چه! قدم اول آزادی ابراز عقاید است نه اینکه طرف را به خاطر ابراز عقیده فحش مادر، خواهر و برادر بدهید و او را تهدید به قتل کنید»./تمام